«Mat som medisin» - ernæringssatus hos eldre hjemmeboende

Prosjektet vil teste ut en metode for å identifisere og intervenere overfor eldre hjemmesykepleiemottakere som er underernærte eller i ernæringsmessig risiko. Første del handler om en screeningundersøkelse ved hjelp av validerte skjema. Dette vil bli gjort i to kommuner, Øvre og Nedre Eiker. Dette vil gi prevalenstall om problemets utbredelse i denne populasjonen. Dessuten vil man identifisere pasienter til delstudie 2: en pragmatisk intervensjon med individuell kostplan overfor inkluderte pasienter i Øvre Eiker (implementert av hjemmesykepleien; motsvarende pasienter i Nedre Eiker vil fungere som kontrollgruppe). Primært utfallsmål er vektendring, sekundære endemål er ADL-funksjoner og håndgrep-styrke. I prosjektet inngår også en legemiddelkartlegging/legemiddelgjennomgang og formålet med denne delstudie 3 er å se på mulige assosiasjoner mellom legemiddelbruk og legemiddelrelaterte problemer og spise-/ernæringsproblemer (legemidler kan gi munntørrhet, kvalme, endret smaksans mv.).

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Ja

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jørund Straand

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2015
  • Slutt: juni 2021