Fastlegers erfaringer med og håndtering av hodepine

Hodepine er veldig vanlig blant folk flest og 9 av ti opplever hodepine fra tid til annen. De aller fleste behandler seg selv og er lite i kontakt med lege. Allikevel utgjør hodepine en av de vanligste kontaktårsakene hos fastlegene. Fastlegene håndterer de alle fleste pasientene selv, og kun 2-5 % henvises videre til nevrolog. Det er lite hodepineundervisning på
medisinstudiet og ingen obligatorisk undervisning i spesialiseringen i allmennmedisin. Gjennom først en spørreskjemaundersøkelse og deretter påfølgende fokusgruppeintervju ønsker vi å kartlegge fastleger sin kunnskap, erfaring og holdning til å behandle hodepine.
Dette er kunnskap som ikke tidligere er kartlagt og som kan bidra til å heve kvaliteten på den behandlingen pasienten.

Samhandling med andre deler av helsetjenesten vil også utforskes. Det samme gjelder bruk av retningslinjer og preferanser i legers videre- og etterutdanning

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2018
 • Sletting: desember 2030

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2018
 • Sletting: desember 2030

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Espen Saxhaug Kristoffersen

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: oktober 2017
 • Slutt: desember 2018