4-GDM Masterprosjekter - Sesongvariasjon i forekomst av svangerskapsdiabetes blant innvandrerkvinner og norskfødte kvinner og sammenheng med fysisk aktivitet.

Dette mastergradsprosjektet har til hensikt å fremskaffe ny kunnskap om det er sesongvariasjon av GDM-forekomst blant innvandrerkvinner og norskfødte kvinner, samt om fysisk aktivitet medierer sammenheng mellom sesongvariasjon i GDM-forekomst. Dette undersøkes med følgende forskningsspørsmål:

 1. Er det sesongvariasjon i GDM forekomst?
 2. Er det forskjell i sesongvariasjon av GDM forekomst mellom innvandrerkvinner og norskfødte kvinner?
 3. Forklares sesongvariasjon i GDM av sesongvariasjon i fysisk aktivitet?

Denne studien vil kunne bidra med ny kunnskap i fremtidig helsefremmende arbeid i oppfølging av kvinner i reproduktiv alder, der kunnskap vil kunne anvendes av jordmødre og leger i oppfølging av kvinner i reproduktiv alder, i forbindelse med forebyggende og helsefremmende arbeid for å redusere risiko for utvikling av svangerskapsdiabetes med påfølgende helserelatert konsekvenser av GDM for mor og barn. 

Metode

Denne studien vil anvende anonyme data fra den populasjonsbaserte kohortstudien «Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes» (REK 2017/2533), ledet av professor Anne Karen Jenum. Kohortstudien innehar innsamlede data fra fire norske tidligere REK-godkjente samtykkebaserte studier; «Stork Grorudalen», «Stork Rikshospitalet», «Fit for fødsel» og «TRIP – trening i svangerskap».

Samarbeid

 • Samarbeid med Høgskolen på Vestlandet
 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • P477

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Line Sletner
 • Astrid Stalheim (Høgskolen på Vestlandet)
 • Ragnhild Bjarkøy Strandberg (Høgskolen på Vestlandet)
 • Marjolein Memelink Iversen (Høgskolen på Vestlandet)
 • Roy Miodini Nilsen (Høgskolen på Vestlandet)
 • Vigdis Aasheim (Høgskolen på Vestlandet)

Prosjekttype

 • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Nei

Tidsperiode

 • Start: september 2020
 • Slutt: desember 2025