Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin

Viser 1–14 av 14 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G-- Master og studentprosjekter 2020: 1) Selvrapportert helse 2) Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Gestational diabetes and offspring’s adiposity. A possible role for maternal folate and vitamin B12 status and epigenetics Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen 4-GDM Masterprosjekter - Sesongvariasjon i forekomst av svangerskapsdiabetes blant innvandrerkvinner og norskfødte kvinner og sammenheng med fysisk aktivitet. Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 1. des. 2020
Vallersnes, Odd Martin The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Avdeling for allmennmedisin Intern 2013 2023 26. aug. 2020
Høye, Sigurd Helsesekretærens rolle ved tildeling av legekonsultasjon for luftveisinfeksjoner i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2019 10. aug. 2020
Brænd, Anja Maria Lyche Antibiotikabruk i Europa. Sammenligning av retningslinjer for behandling av otitt, sinusitt og tonsilitt i primærhelsetjenesten i ulike land i Europa. Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 17. feb. 2020
Rosvold, Elin Olaug Ringestudien. Hvorfor ringer pasientene til fastlegen? Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2014 2018 4. juli 2019
Jenum, Anne Karen STORK G - Masterprosjekter Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2020 11. juni 2019
Brekke, Mette Helsepersonells arbeid med mennesker med prostitusjonserfaring - en intervjustudie Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 9. juni 2019
Jenum, Anne Karen ROSA 4 - Master and student projects Avdeling for allmennmedisin REK 8. okt. 2018
Gjelstad, Svein Forebygger metenamin (Hiprex®) urinveisinfeksjoner hos menn? Avdeling for allmennmedisin 2017 2019 30. mai 2018
Rosvold, Elin Olaug Sammen i praksis SamPraks. Studenters opplevelse av tverrprofesjonell samarbeidslæring ved Universitetet i Oslo Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2020 27. apr. 2018
Brekke, Mette Language barriers between the patient and the doctor in an emergency primary healthcare setting Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 22. jan. 2018