Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin

Viser 51–75 av 119 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Kristoffersen, Espen Saxhaug Jobbtrivsel blant nevrologer i Norge Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Utdanning og arbeidssituasjon for leger i spesialisering i nevrologi Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Ny behandling ved migrene Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2024 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus Cerebellar Haemorrhage Evaluation study (ACHES-3) Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2019 2020 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus Study of Ischemic Stroke and Thrombolysis 1 (ASIST-1) - Epidemiology, clinical and radiological presentation and treatment of cerebrovascular disease and stroke mimics in a Norwegian population Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2040 12. okt. 2019
Straand, Jørund Atopic dermatitis among preschool children in Norway - incidence, risk factors and parents' experiences Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2016 2019 11. sep. 2019
Jenum, Anne Karen GDM-4Norske Kohorter - Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes? Avdeling for allmennmedisin REK 26. aug. 2019
Høye, Sigurd ENORM - Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2014 2020 5. aug. 2019
Rosvold, Elin Olaug Ringestudien. Hvorfor ringer pasientene til fastlegen? Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2014 2018 4. juli 2019
Jenum, Anne Karen STORK G - Masterprosjekter Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2020 11. juni 2019
Brekke, Mette Helsepersonells arbeid med mennesker med prostitusjonserfaring - en intervjustudie Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Follow-up of cancer patients in primary health care. Avdeling for allmennmedisin 2013 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Hvordan går det med barn som har langvarige abdominalsmerter og deres familier? Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Point-of-care ultrasound in Norwegian general practice - use, benefit and level of quality Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 9. juni 2019
Lindbæk, Morten Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2009 2018 3. mai 2019
Vallersnes, Odd Martin OUT-ACS: One-hoUr Troponin in a low-prevalence population of Acute Coronary Syndrome Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2016 2022 8. apr. 2019
Jenum, Anne Karen STORK G: Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition a multi-ethnic population. Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2018 4. apr. 2019
Brekke, Mette Acupuncture treatment for infantile colic Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2009 2017 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus Seizure in Stroke Trial (ASIST-2) Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2028 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus aCute Headache Evaluation 2 (ACHE-2) - Epidemiology, clinical and radiological presentation of cerebral venous thrombosis in a Norwegian population – a retrospective study Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2023 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus aCute Headache Evaluation 1 (ACHE-1) Epidemiology, clinical presentation, biomarkers, treatment, prognosis and follow-up of cerebral aneurysms and subarachnoid haemorrhage in a Norwegian population – a retrospective quality assurance project Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2028 4. apr. 2019
Rosvold, Elin Olaug Patients' versus doctors' experiences and expectations - A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective Avdeling for allmennmedisin Intern 2015 2019 4. apr. 2019
Jenum, Anne Karen Motion på Romsås, Aktiv Transport Studien Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2020 4. apr. 2019
Brekke, Mette Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2011 2025 4. apr. 2019
Høye, Sigurd Treatment failures after antibiotic therapy of urinary tract infections in men. A prescription database study Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2019 2021 4. apr. 2019