Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin

Viser 76–100 av 119 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Høye, Sigurd Effekt av et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere på legesøkning i primærhelsetjenesten. Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2023 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Leger i spesialisering i nevrologi sin erfaring og håndtering av hodepine Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2016 2017 4. mars 2019
Jenum, Anne Karen Langtidsoppfølging av MoRo -prosjektet Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2026 4. mars 2019
Jenum, Anne Karen Kvalitativ studie blant tidligere deltakere om hva som motiverer tidligere deltakere til å bli med i en oppfølgingsstudie Avdeling for allmennmedisin NSD 2017 2019 4. mars 2019
Straand, Jørund Kolsrehabilitering i kommunen Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2016 2020 4. mars 2019
Straand, Jørund Kollegabasert terapiveiledning i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2008 2020 4. mars 2019
Rosvold, Elin Olaug Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres? En studie av almennlegers erfaringer med å endre forskrivningspraksis, prediktorer for endring og effekt av kollegabasert terapiveiledning. Avdeling for allmennmedisin REK 2009 2020 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Intravenøs behandling i sykehjem Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2009 2017 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, Statens legemiddelverk 2012 2019 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Håndtering av kvinner med ukomplisert urinveisinfeksjon i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2019 4. mars 2019
Lagerløv, Per Foto av utslett med ny teknologi - en veileder for behandling av atopisk eksem hos barn Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2015 2018 4. mars 2019
Lagerløv, Per Erfaring til foreldre til barn med langvarige abdominalsmerter uten medisinsk forklaring Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2015 2021 4. mars 2019
Klovning, Atle Diagnostisk verdi av transabdominal ultralyd i allmennpraksis/legevakt hos gravide med blødning i 1. trimester Avdeling for allmennmedisin REK 2012 2023 4. mars 2019
Werner, Erik Lønnmark Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern 2016 2019 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Antivirale legemidler for influnsalignende sykdom? En randomisert kontrollert studie om klinisk- og kostnadseffektivitet i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, Statens legemiddelverk 2015 2019 4. mars 2019
Fetveit, Arne Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter: en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2013 2019 4. mars 2019
Vallersnes, Odd Martin Seksuelt overførbare infeksjoner etter seksuelt overgrep Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2017 2025 2. nov. 2018
Jenum, Anne Karen ROSA 4 - Master and student projects Avdeling for allmennmedisin REK 8. okt. 2018
Høye, Sigurd HOLDninger til Antibiotika og resistens i Norge – HOLD AN Avdeling for allmennmedisin 2016 2020 8. juni 2018
Lindbæk, Morten Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child – a study from Norwegian general practice Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2018 31. mai 2018
Gjelstad, Svein Forebygger metenamin (Hiprex®) urinveisinfeksjoner hos menn? Avdeling for allmennmedisin 2017 2019 30. mai 2018
Jenum, Anne Karen EuroDHYAN Avdeling for allmennmedisin 24. mai 2018
Høye, Sigurd Legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved luftveisinfeksjoner på legevakt – en kvalitativ studie. Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2023 14. mai 2018
Natvig, Bård Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis. En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie. Avdeling for allmennmedisin 2008 2020 14. mai 2018
Natvig, Bård The Ullensaker Study. Ullensakerundersøkelsen. Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 1989 2030 11. mai 2018