Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin

Viser 101–119 av 119 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Natvig, Bård Trygg på skulder - enkel kunnskapsbasert undersøkelse og behandling av skuldersmerter hos fastlegen. Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2023 10. mai 2018
Natvig, Bård Immigrants´ utilization of a public primary health care clinic. A cross-sectional study among walk-in patienys at Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic. Avdeling for allmennmedisin 2009 2018 10. mai 2018
Klovning, Atle Bare tull med TUL? Bestemmelse av svangerskapslengde i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin 2011 2019 4. mai 2018
Klovning, Atle Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet. Avdeling for allmennmedisin 2008 2018 4. mai 2018
Fetveit, Arne Søvn i Tromsø VI Avdeling for allmennmedisin Intern 2008 2020 3. mai 2018
Haavet, Ole Rikard SOCIAL HEALTH BOTS Mastering mental health issues through smart personalised automatic assistance Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 3. mai 2018
Haavet, Ole Rikard Kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis. En studie av fastlegers bruk av metoden i egen praksis: hvordan bedre kvaliteten på videre- og etterutdanningen? Avdeling for allmennmedisin 2015 3. mai 2018
Haavet, Ole Rikard SHARED CARE Integrated health care in Norway by comprehensive health teams Avdeling for allmennmedisin REK 2013 2021 3. mai 2018
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Prevalence and secondary prevention of coronary heart disease and stroke in type 2 diabetes patients in general practice in Norway Avdeling for allmennmedisin REK 29. apr. 2018
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2025 29. apr. 2018
Rosvold, Elin Olaug Systematisk klinisk undersøkelse av eldre. MOOC for ansatte og studenter i primærhelsetjenesten Avdeling for allmennmedisin 2017 2019 27. apr. 2018
Rosvold, Elin Olaug Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim) Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 27. apr. 2018
Rosvold, Elin Olaug Sammen i praksis SamPraks. Studenters opplevelse av tverrprofesjonell samarbeidslæring ved Universitetet i Oslo Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2020 27. apr. 2018
Straand, Jørund Legemiddelbruk og legemiddelrelaterte problemer ved sykehjem i Oslo Avdeling for allmennmedisin 2015 2019 12. apr. 2018
Straand, Jørund Sykebesøk fra Oslo kommunale legevakt til sykehjemsbeboere i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern 2014 2018 12. apr. 2018
Lindbæk, Morten Kulturelle faktorer som påvirker forbruk og forskrivning av antibiotika Avdeling for allmennmedisin Intern 2015 2019 12. feb. 2018
Brekke, Mette Language barriers between the patient and the doctor in an emergency primary healthcare setting Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 22. jan. 2018
Straand, Jørund «Mat som medisin» - ernæringssatus hos eldre hjemmeboende Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2021 18. jan. 2018
Kristoffersen, Espen Saxhaug Fastlegers erfaringer med og håndtering av hodepine Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2017 2018 20. okt. 2017