Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin

Viser 1–25 av 119 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Lindbæk, Morten Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene («RASK») Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 25. feb. 2020
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Prevalence and secondary prevention of coronary heart disease and stroke in type 2 diabetes patients in general practice in Norway Avdeling for allmennmedisin REK 29. apr. 2018
Jenum, Anne Karen GDM-4Norske Kohorter - Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes? Avdeling for allmennmedisin REK 26. aug. 2019
Haavet, Ole Rikard Kognitiv atferdsterapi i allmennpraksis. En studie av fastlegers bruk av metoden i egen praksis: hvordan bedre kvaliteten på videre- og etterutdanningen? Avdeling for allmennmedisin 2015 3. mai 2018
Jenum, Anne Karen EuroDHYAN Avdeling for allmennmedisin 24. mai 2018
Jenum, Anne Karen ROSA 4 - Master and student projects Avdeling for allmennmedisin REK 8. okt. 2018
Kristoffersen, Espen Saxhaug Leger i spesialisering i nevrologi sin erfaring og håndtering av hodepine Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2016 2017 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Intravenøs behandling i sykehjem Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2009 2017 4. mars 2019
Brekke, Mette Acupuncture treatment for infantile colic Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2009 2017 4. apr. 2019
Rosvold, Elin Olaug Ringestudien. Hvorfor ringer pasientene til fastlegen? Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2014 2018 4. juli 2019
Straand, Jørund Sykebesøk fra Oslo kommunale legevakt til sykehjemsbeboere i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern 2014 2018 12. apr. 2018
Lagerløv, Per Foto av utslett med ny teknologi - en veileder for behandling av atopisk eksem hos barn Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2015 2018 4. mars 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Fastlegers erfaringer med og håndtering av hodepine Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2017 2018 20. okt. 2017
Jenum, Anne Karen STORK G: Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition a multi-ethnic population. Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2018 4. apr. 2019
Lindbæk, Morten Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child – a study from Norwegian general practice Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2018 31. mai 2018
Klovning, Atle Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet. Avdeling for allmennmedisin 2008 2018 4. mai 2018
Lindbæk, Morten Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2009 2018 3. mai 2019
Natvig, Bård Immigrants´ utilization of a public primary health care clinic. A cross-sectional study among walk-in patienys at Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic. Avdeling for allmennmedisin 2009 2018 10. mai 2018
Kristoffersen, Espen Saxhaug Jobbtrivsel blant nevrologer i Norge Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Utdanning og arbeidssituasjon for leger i spesialisering i nevrologi Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Fetveit, Arne Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter: en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2013 2019 4. mars 2019
Werner, Erik Lønnmark Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern 2016 2019 4. mars 2019
Rosvold, Elin Olaug Erfaringer fra medisinstudenters praksis på sykehjem Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2019 23. juni 2020
Lindbæk, Morten Antivirale legemidler for influnsalignende sykdom? En randomisert kontrollert studie om klinisk- og kostnadseffektivitet i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, Statens legemiddelverk 2015 2019 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Kulturelle faktorer som påvirker forbruk og forskrivning av antibiotika Avdeling for allmennmedisin Intern 2015 2019 12. feb. 2018