Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin

Viser 1–25 av 119 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Brekke, Mette Helsepersonells arbeid med mennesker med prostitusjonserfaring - en intervjustudie Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Hvordan går det med barn som har langvarige abdominalsmerter og deres familier? Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Barn med langvarige abdominalsmerter. En studie om barnets opplevelse av smertene Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2020 2021 17. apr. 2020
Brekke, Mette Omlegging av fastlegetjenesten i en beredskapssituasjon – belyst ved utbrudd av Covid-19 i Sel kommune Avdeling for allmennmedisin NSD 2020 2021 20. mai 2020
Brekke, Mette The Hallingdal Covid-19 cohort study Symptoms and characteristics of Covid-19 patients -and clinical features that may predict which patients are at increased risk of severe infection Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2020 2021 15. juni 2020
Brekke, Mette Fastlegens erfaringer med og synspunkter på barns og ungdommers langvarige abdominalsmerter. Avdeling for allmennmedisin 2020 2021 18. sep. 2020
Brekke, Mette Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2011 2025 4. apr. 2019
Brekke, Mette Follow-up of cancer patients in primary health care. Avdeling for allmennmedisin 2013 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Language barriers between the patient and the doctor in an emergency primary healthcare setting Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 22. jan. 2018
Brekke, Mette Acupuncture treatment for infantile colic Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2009 2017 4. apr. 2019
Brekke, Mette Point-of-care ultrasound in Norwegian general practice - use, benefit and level of quality Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 9. juni 2019
Brænd, Anja Maria Lyche Antibiotikabruk i Europa. Sammenligning av retningslinjer for behandling av otitt, sinusitt og tonsilitt i primærhelsetjenesten i ulike land i Europa. Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 17. feb. 2020
Buhl, Esben Selmer Helseeffekter av diabetes type 2 hos pasienter med høy risiko – betydning av multi-morbiditet, farmasøytisk behandling samt oppnådd risikofaktorkontroll. Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2035 5. mars 2020
Dysthe, Kim Kristoffer Social Health Bots - Early intervention clinical and technological tools for symptoms of depressive disorders in youth Avdeling for allmennmedisin Intern 2019 2023 20. aug. 2020
Eide, Torunn Bjerve RAK Innovation study Avdeling for allmennmedisin 2020 2023 13. jan. 2021
Emilsson, Louise Pasientforløp ved infeksjoner i Norge Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2017 2030 20. aug. 2020
Emilsson, Louise Antibiotic prescription patterns among primary care physicians in Norway on the basis of immigrant status and country of education Avdeling for allmennmedisin REK 2019 2026 5. mai 2020
Fetveit, Arne Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter: en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2013 2019 4. mars 2019
Fetveit, Arne Søvn i Tromsø VI Avdeling for allmennmedisin Intern 2008 2020 3. mai 2018
Gjelstad, Svein Forebygger metenamin (Hiprex®) urinveisinfeksjoner hos menn? Avdeling for allmennmedisin 2017 2019 30. mai 2018
Høye, Sigurd Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 17. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP1 Avdeling for allmennmedisin NSD 2019 2023 4. sep. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP3 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 27. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP2 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 27. jan. 2020
Høye, Sigurd Antibiotics use and airway infections in children Avdeling for allmennmedisin 2019 2025 14. feb. 2020