Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin

Viser 1–25 av 119 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Straand, Jørund «Mat som medisin» - ernæringssatus hos eldre hjemmeboende Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2021 18. jan. 2018
Jenum, Anne Karen 4-GDM Masterprosjekter - Sesongvariasjon i forekomst av svangerskapsdiabetes blant innvandrerkvinner og norskfødte kvinner og sammenheng med fysisk aktivitet. Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 1. des. 2020
Brekke, Mette Acupuncture treatment for infantile colic Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2009 2017 4. apr. 2019
Brekke, Mette Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2011 2025 4. apr. 2019
Fetveit, Arne Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter: en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2013 2019 4. mars 2019
Emilsson, Louise Antibiotic prescription patterns among primary care physicians in Norway on the basis of immigrant status and country of education Avdeling for allmennmedisin REK 2019 2026 5. mai 2020
Høye, Sigurd Antibiotics use and airway infections in children Avdeling for allmennmedisin 2019 2025 14. feb. 2020
Brænd, Anja Maria Lyche Antibiotikabruk i Europa. Sammenligning av retningslinjer for behandling av otitt, sinusitt og tonsilitt i primærhelsetjenesten i ulike land i Europa. Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 17. feb. 2020
Lindbæk, Morten Antivirale legemidler for influnsalignende sykdom? En randomisert kontrollert studie om klinisk- og kostnadseffektivitet i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, Statens legemiddelverk 2015 2019 4. mars 2019
Straand, Jørund Atopic dermatitis among preschool children in Norway - incidence, risk factors and parents' experiences Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2016 2019 11. sep. 2019
Klovning, Atle Bare tull med TUL? Bestemmelse av svangerskapslengde i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin 2011 2019 4. mai 2018
Brekke, Mette Barn med langvarige abdominalsmerter. En studie om barnets opplevelse av smertene Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2020 2021 17. apr. 2020
Werner, Erik Lønnmark Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern 2016 2019 4. mars 2019
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP1 Avdeling for allmennmedisin NSD 2019 2023 4. sep. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP2 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 27. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP3 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 27. jan. 2020
Høye, Sigurd Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 17. jan. 2020
Straand, Jørund CovidNor Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2020 2022 20. mai 2020
Werner, Erik Lønnmark Depresjon hos eldre i allmennpraksis og bruken av en strukturert samarbeidsmodell mellom fastlege og alderspsykiater Institutt for helse og samfunn NSD 2019 2023 7. des. 2020
Klovning, Atle Diagnostisk verdi av transabdominal ultralyd i allmennpraksis/legevakt hos gravide med blødning i 1. trimester Avdeling for allmennmedisin REK 2012 2023 4. mars 2019
Høye, Sigurd Effekt av et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere på legesøkning i primærhelsetjenesten. Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2023 4. apr. 2019
Madar, Ahmed Ali Effekt av vitamin D tilskudd på muskelstyrke, muskelskjelettsmerter og hodepine hos immigranter i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, Statens legemiddelverk 2010 2021 2. nov. 2020
Høye, Sigurd ENORM - Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2014 2020 5. aug. 2019
Lagerløv, Per Erfaring til foreldre til barn med langvarige abdominalsmerter uten medisinsk forklaring Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2015 2021 4. mars 2019
Rosvold, Elin Olaug Erfaringer fra medisinstudenters praksis på sykehjem Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2019 23. juni 2020