Forskningsprosjekter ved Avdeling for allmennmedisin

Viser 1–25 av 119 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Werner, Erik Lønnmark Depresjon hos eldre i allmennpraksis og bruken av en strukturert samarbeidsmodell mellom fastlege og alderspsykiater Institutt for helse og samfunn NSD 2019 2023 7. des. 2020
Werner, Erik Lønnmark LEGENS MESTRING I ARBEIDET MED SYKMELDING HOS PASIENTER MED SUBJEKTIVE OG SAMMENSATTE LIDELSER Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2021 4. jan. 2021
Madar, Ahmed Ali Effekt av vitamin D tilskudd på muskelstyrke, muskelskjelettsmerter og hodepine hos immigranter i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, Statens legemiddelverk 2010 2021 2. nov. 2020
Brekke, Mette Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2011 2025 4. apr. 2019
Vallersnes, Odd Martin OUT-ACS: One-hoUr Troponin in a low-prevalence population of Acute Coronary Syndrome Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2016 2022 8. apr. 2019
Vallersnes, Odd Martin The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Avdeling for allmennmedisin Intern 2013 2023 26. aug. 2020
Kristoffersen, Espen Saxhaug Fastlegers erfaringer med og håndtering av hodepine Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2017 2018 20. okt. 2017
Brekke, Mette Follow-up of cancer patients in primary health care. Avdeling for allmennmedisin 2013 2020 9. juni 2019
Jenum, Anne Karen STORK G: Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition a multi-ethnic population. Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2018 4. apr. 2019
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2025 29. apr. 2018
Jenum, Anne Karen Langtidsoppfølging av MoRo -prosjektet Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2026 4. mars 2019
Jenum, Anne Karen Motion på Romsås, Aktiv Transport Studien Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2020 4. apr. 2019
Lindbæk, Morten Håndtering av kvinner med ukomplisert urinveisinfeksjon i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2019 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, Statens legemiddelverk 2012 2019 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child – a study from Norwegian general practice Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2018 31. mai 2018
Straand, Jørund Atopic dermatitis among preschool children in Norway - incidence, risk factors and parents' experiences Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2016 2019 11. sep. 2019
Høye, Sigurd Helsesekretærens rolle ved tildeling av legekonsultasjon for luftveisinfeksjoner i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2019 10. aug. 2020
Brekke, Mette Language barriers between the patient and the doctor in an emergency primary healthcare setting Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 22. jan. 2018
Kristoffersen, Espen Saxhaug Kartlegging av vintersportrelaterte skader i Trysil kommune Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2028 25. okt. 2019
Brekke, Mette Acupuncture treatment for infantile colic Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2009 2017 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus aCute Headache Evaluation 2 (ACHE-2) - Epidemiology, clinical and radiological presentation of cerebral venous thrombosis in a Norwegian population – a retrospective study Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2023 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus aCute Headache Evaluation 1 (ACHE-1) Epidemiology, clinical presentation, biomarkers, treatment, prognosis and follow-up of cerebral aneurysms and subarachnoid haemorrhage in a Norwegian population – a retrospective quality assurance project Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2028 4. apr. 2019
Brekke, Mette Point-of-care ultrasound in Norwegian general practice - use, benefit and level of quality Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 9. juni 2019
Straand, Jørund Legemiddelbruk og legemiddelrelaterte problemer ved sykehjem i Oslo Avdeling for allmennmedisin 2015 2019 12. apr. 2018
Høye, Sigurd Effekt av et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere på legesøkning i primærhelsetjenesten. Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2023 4. apr. 2019