ROSA 4: A gender perspective on type 2 diabetes. Are ethnic differences in future risk of complications most pronounced in women?

 

Overordnet mål: å fremme god, likeverdig behandlingskvalitet for type 2 diabetespasienter utfra medisinske behov, uavhengig av etnisitet, kjønn og sosial klasse, i samsvar med nasjonale faglige retningslinjer.

Delmål: å frembringe kunnskap om

1) forekomst av type 2 diabetes og alder ved diagnose samt komplikasjonsrater i forhold til kjønn og for de største etniske minoritetsgrupper

2) behandlingskvaliteten ved type 2 diabetes og den relative betydning av kjønn, etnisitet, sosial status, bosted samt faktorer knyttet til helsevesenet for det å ha høy risiko for komplikasjoner

3) om pasienter med høy risiko henvises til spesialist uavhengig av kjønn, etnisitet og sosial status

Design, metode og materiale

Design: Basis er en tverrsnitts-undersøkelse, basert på målrettede data-uttrekk fra fastlegers elektroniske pasientjournaler (EPJ) fra 2014, koblet til informasjon om fødeland, botid i Norge og sosioøkonomi fra Statistisk Sentralbyrå, samt til Norsk Pasientregister, sykehusdata og senere Dødsårsaksregisteret for å vurdere senere komplikasjonsrater i et longitudinelt design.

Materiale: Representativ utvalg av 15 000 pasienter med diabetesdiagnose fra ca 280 fastleger i 5 fylker og fra 10 sykehusopptaksområder.

Utfall: Forekomst av type 2 diabetes og makro- og mikrovaskulære komplikasjoner.

Andel som når behandlingsmål for HbA1c, blodtrykk og kolesterol, samt andel som har dårlig blodglukosekontroll (HbA1c ≥ 9).

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p478

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Sletting: desember 2025

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: 2015
  • Slutt: desember 2020