Akupunktur for akutte uspesifikke korsryggsmerter: en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien

Målet med studien er å evaluere om en enkelt behandling med akupunktur kan redusere tid til tilfriskning for akutte uspesifikke korsryggsmerter når det brukes i tillegg til standard ryggbehandling i henhold til nasjonale retningslinjer. Prosjektet vil også vurdere andre effektmål som bedring av tilstanden som opplevelse av bedring, ryggfunksjon, sykefravær samt bruk av medisiner. I tillegg vil man gjøre analyser av prognostiske faktorer for tilfriskning og kostnadseffektivitet av behandlingen. Studien er utformet som en randomisert, kontrollert multisenter intervensjonsstudie i allmennpraksis (ACUBACK-studien). Deltakerne randomiseres i to grupper, en som mottar akupunktur i tillegg til standardisert behandling og en som kun mottar standardisert behandling. I studien skal man benytte elektroniske samtykkeskjema i sikker kommunikasjonskanal. Pasientene skal svare på flere elektroniske spørreskjema relatert til sosioøkonomiske faktorer, livskvalitet, smerte og ryggfunksjon over en periode på 52 uker.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Arne Fetveit

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: mai 2013
  • Slutt: desember 2019