Atopic dermatitis among preschool children in Norway - incidence, risk factors and parents' experiences

Ved bruk av reseptregisteret (Norwegian Prescription Registry):

-kartlegge insidens av atopisk dermatitt fra 2009 til 2015

-kartlegge om forekomst av atopisk dermatitt er assosiert til bruk av antibiotika

Ved kvalitativ metodikk

-kartlegge spesielle foreldreopplevelser i håndtering av barn med atopisk dermatitt

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jørund Straand

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2016
  • Slutt: juli 2019