Bare tull med TUL? Bestemmelse av svangerskapslengde i allmennpraksis

I Norge har vi en trygg svangerskapsomsorg med lav dødelighet og sykelighet hos mor og barn. De om lag 750.000 svangerskapskontrollene per år utføres i all hovedsak i primærhelsetjenesten, hos fastlege og kommunal eller privatpraktiserende jordmor. Dette prosjektet vil dreie seg om fastlegens rolle ved beregning av svangerskapslengde. 

Alle gravide tilbys ultralydundersøkelse i svangerskapsuke 18. Her blir det gjort målinger av fosteret og det beregnes termin utfra ulike biometriske mål. 

Denne studien har følgende fokus:
-    Å beskrive hvordan fastlegen beregner svangerskapslengden (TE)
-    Å undersøke hvilke konsekvenser eventuell diskrepans mellom denne beregningen av TE og TUL får for fastlegens ivaretakelse av den gravide.
 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Atle Klovning

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Susanne Prøsch (Fastlege Sandefjord)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2011
  • Slutt: juni 2019