Barn med langvarige abdominalsmerter. En studie om barnets opplevelse av smertene

I 2014 og igjen i 2019 intervjuet vi foreldre til barn og unge med langvarige magesmerter. Barna hadde vært undersøkt i sykehus uten at man fant noen forklaring på magesmertene. Vi ønsker nå å snakke med barna. Fokus vil være på hvordan smertene har utviklet seg og på hvilke tanker barnet/ungdommen gjør seg rundt smertene og hvordan disse kan mestres. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja

Dokument ikke lastet opp

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Mette Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Anne Brodwall

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: september 2020
  • Slutt: desember 2021