Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis

Prosjektets formål er å utvikle og gjennomføre en ny metode for behandling av helseskadelig overvekt i allmennpraksis. Studien gjennomføres som en cluster randomized controlled trial. 24 fastleger i Østfold vil bli randomisert til intervensjons- eller kontrollgruppe. Begge gruppene skal inkludere ti pasienter hver. Legene i intervensjonsgruppen får opplæring i kostholdsveiledning av pasienter, mens legene i kontrollgruppen ikke får slik opplæring. Pasientene som deltar, skal møte hos fastlegen sin ialt 6 ganger i løpet av et år. De skal føre dagbok over sitt kosthold, og skal få detaljert veiledning i anbefalt diet. På fastlegekontrollene vil pasientene bli veid, malt blodtrykk, tatt blodprøver og man gjennomgår dagboken og diettrådene. - Utfallsmål er vektreduksjon, BT, HbA1c og kolesterolverdi. - Prosjektet vil teste ut om en enkel metode for kostholdsveiledning og aktiv oppfølging hos fastlegen fører til ønsket vektreduksjon, og om dette er gjennomførbart i allmennpraksis.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Erik Lønnmark Werner

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Morten Dag Nilsen
  • Arnstein Finset (Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, UiO)

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2016
  • Slutt: juni 2019