Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner

Formål:

- å utforske faktorer som korrelerer med antibiotikaforskrivning ved interkommunal legevakt, spesielt med fokus på travelhet

-å utforske legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved LVI på legevakt

-å undersøke om et klinisk opplæringsprogram for legevaktsykepleiere i hastegradsvurdering av, og rådgivning til, pasienter med milde til moderate symptomer på LVI kan redusere antall LVI-konsultasjoner på legevakt

Materiale og metode:

- retrospektiv analyse av data for ett kalenderår fra Tønsberg og Hedmarken interkommunale legevakter. Logistisk regresjonsanalyse for å undersøke hvilke organisatoriske faktorer, legefaktorer og pasientfaktorer som korrelerer med antibiotikaforskrivning for LVI og med spesielt fokus på travelhet

- kvalitativ studie med 4 fokusgruppeintervjuer blant 18-24 sykepleiere ved små til middels store legevakter, med særlig utforsking av sykepleiernes holdning til, og opplevelse av, portvaktfunksjonen

- randomisert, kontrollert intervensjonsstudie med 32 små til store legevakter som mottar et opplæringsprogram for sykepleiere som hastegradsvurderer og 32 legevakter som ikke mottar programmet, og hvor primærutfallet er antall LVI-konsultasjoner på legevakt

 

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Ikke sensitive data

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sigurd Høye

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2018
  • Slutt: juni 2022