Effekt av vitamin D tilskudd på muskelstyrke, muskelskjelettsmerter og hodepine hos immigranter i Norge

Vitamin D mangel er et globalt problem. I Norge ses vitamin D mangel hyppigst blant ikke vestlige innvandrere, hvor det i følge søker er større forekomst av muskelskjelett plager enn hos etnisk norske. Formålet med denne randomiserte, kontrollerte studien er å se om det er effekt av daglig vitamin D tilskudd på muskelkraft/styrke, muskelskjelettsmerter og hodepine hos ellers friske personer med innvandrerbakgrunn. Man vil se om vitamin D3 tilskudd i henholdsvis 10 mcg og 25 mcg styrke har forskjellig effektstørrelse i forhold til placebo på muskelstyrke, muskelskjelettplager og hodepine. Videre vil man se på vitamin D tilskuddets innvirkning på markører for det vitamin D-endokrine system, benmetabolisme, glukoseomsetning og jernstatus, samt andre relevante markører.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Statens legemiddelverk - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ahmed Ali Madar

Ansvarlig enhet

Avdeling for samfunnsmedisin og global helse

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: november 2010
  • Slutt: desember 2021