ENORM - Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines

Kvalitetsforbedringsprosjekter i allmennpraksis kan ha stor effekt, men er dyre. Hensikten med dette prosjektet er å undersøke effekten av en lite ressurskrevende intervensjon overfor norske allmennleger der målet er å få til en antibiotikaforskrivning mer i tråd med de nasjonale retningslinjene. Konkret vil vi undersøke, på kommunenivå: total mengde utlevert antibiotika; andelen utlevert penicillin V sammenlignet med amoksicillin, makrolider og doksycyklin; og andelen utlevert ciprofloxacin sammenlignet med trimetoprim, pivmecillinam og furadantin.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sigurd Høye

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2014
  • Slutt: desember 2020