Erfaring til foreldre til barn med langvarige abdominalsmerter uten medisinsk forklaring

De fleste barn som er blitt henvist til spesialisthelsetjenesten på grunn av mavesmerter får ikke påvist noen somatisk årsak. De blir så returnert til fastlegen som må hjelpe foreldrene og barnet videre. For å kunne gjøre dette på best mulig måte må man ha kunnskap om det landskap man skal inn i, hvordan opplever foreldrene situasjonen nå. Ved prosjektet onsker vi å intervjue foresatte til barn mellom 5-15 år med abdominalsmerter som er henvist frafastlege/helsestasjonslege til barnepoliklinikk/barneavdeling, sykehuset Drammen. Formålet med denne studien er å få kunnskap om erfaringene til foreldre til barn i alder 5-15 år med abdominalsmerter om hvordan smertene påvirker deres familie. Studien blir en kvalitativ undersøkelse.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Per Lagerløv

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Kari Glavin (Høyskolen Diakonova)
  • Anne Brodwall

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: september 2015
  • Slutt: januar 2021