Erfaringer fra medisinstudenters praksis på sykehjem

Formålet er å innhente studenters og veilederes erfaringer med medisinstudenters praksisperiode på sykehjem. Vi vil bruke fokusgruppeintervju for innsamling av empirisk materiale. Syv studenter og 14 veiledere (sykehjemsleger) inviteres til å delta i tre fokusgrupper – en gruppe med studenter og to med veiledere. Det er utarbeidet en intervjuguide med fokus på fire punkter: Organisering av praksisen, faglig fokus, læringsutbytte og kritiske faktorer for en vellykket praksis. Resultatene skal publiseres i et internasjonalt tidsskrift, samt brukes som grunnlag for videre arbeid med å utvikle praksisen.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Lydfiler er slettet

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: november 2015
  • Sletting: desember 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Elin Olaug Rosvold

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mai 2015
  • Slutt: desember 2019