Fastlegens erfaringer med og synspunkter på barns og ungdommers langvarige abdominalsmerter.

Forsker har tidligere intervjuet barn med langvarige, uforklarte magesmerter og har også intervjuet deres foreldre. 

Hun ønsker nå å høre fastlegers oppfatning av og forklaring på barnas smertesituasjon samt hvordan fastleger tenker seg at deres oppgave kan være når det gjelder å støtte disse barna og familiene deres.  

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Intervjudata med lydopptak.

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Mette Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Anne Brodwall (Avdeling for barne- og ungdomspsykiatri, Vestre Viken helseforetak, Bærum.)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: oktober 2020
  • Slutt: desember 2021