Forstøverbehandling hos barn på legevakten

Mange barn oppsøker Legevakten i Oslo med luftveisproblemer og andre former for pusteproblemer. Primærhelsetjenesten og leger ved legevakter skal i dag vurdere, behandle, og evt. videre henvise barn til spesialisthelsetjenesten for ytterligere undersøkelser og behandling. Flertallet av pasientene som ankommer legevakten får ingen behandling, mens hos en annen stor gruppe av pasienten blir det startet luftveisstøtte i form av forstøver. Det er i dag uenighet om hvor stor effekt denne behandlingen har på enkelte sykdommer, og om når, på hvilke kriterier, den skal oppstartes. Det anbefales nå primært en ”minimal handling approach”.

Legevaktens prosedyrer vedrørende disse problemstillingene har endret seg de siste årene. Forskning fra Oslo Universitetsykehus har vist at effekten av racemisk adrenalin ikke er så god som man hadde regnet med på barn med bronkiolitt. Dette gjorde at man nå i første omgang forsøker å bruke saltvann på forstøver som første luftveisstøtte. Hvorvidt dette har endret praksisen på legevakten er ikke etterkontrollert. 

Samarbeid

 • Samarbeid med Oslo Universitetssykehus
 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

NSD - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Odd Martin Vallersnes

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Mette Brekke
 • Nicolai Klem (Legevakten i Oslo)
 • Beate Nilsen (Legevakten i Oslo)
 • Håvard Skjerven (OUS)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: oktober 2017
 • Slutt: november 2021