Foto av utslett med ny teknologi - en veileder for behandling av atopisk eksem hos barn

Atopisk eksem forekommer hos 10-20% av alle barn. Det er et kløende utslett med gode og dårlige perioder. Små barn kan ikke kommunisere verbalt og gi uttrykk for plager på samme måte som eldre barn. Kløe, søvnløshet og urolighet kan hos små barn ha mange årsaker. Scoringer vurdert ut fra utslettets omfang er brukt i kliniske studier men egner seg lite for vurdering av det enkelte barn. Objektive metoder til evaluering av utslett savnes. Hyperspektral refleks infrarød fotografering er avbildningsteknikk hentet fra romfartsforskning. Thermografi som avbilder temperaturforhold i huden er en annen teknikk. Det er ønskelig å se om slike avbildninger kan fortelle noe om sykdomsgrad. Fremtidig vil dette kunne veilede foreldre og leger slik at barn med kløende eksem får økt behandling når det trengs.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Per Lagerløv

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Lise Randeberg (NTNU Optikk)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2015
  • Slutt: mai 2018