Fysikalsk-behandling-alene-i-kombinasjon-med-kortikosteroid-injeksjon-eller-vente-og-se-for-akutt-lateral-epikondylitt-i-allmennmedisin-en-randomisert-placebo-kontrollert-studie-med-12-maneders-oppfolging