GDM-4Norske Kohorter - Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes?

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt etablert i 2017 mellom de fire norske studiene som har studiert svangerskapsdiabetes etter å ha tilbudt alle deltakerne glukosebelastning i siste del av svangerskapet. To av disse studiene (FFT og TRIP) var intervensjonsstudier med fysisk aktivitet og kost for å redusere svangerskapskomplikasjoner. Studiene omfatter ulike populasjoner av gravide fra flere steder i landet, og vil supplere hverandre - i tillegg til å gi større styrke til å gjøre de aktuelle analysene. Vi har behov for et mindre utvalg av variabler fra disse studiene. Dette er først og fremst maternelle faktorer relatert til glukosenivå og svangerskapsdiabetes i siste del av svangerskapet, tidligere familie og sykehistorie relevant for svangerskapsdiabetes, komplikasjoner relatert til svangerskapet og andre faktorer som er aktuelle som prediktorer for svangerskapsdiabetes.

I tillegg inngår noen faktorer relatert til barnet, slik som fødselsvekt, kroppssammensetning, svangerskapslengde, forløsningsmetode, samt ultralydmålinger for å predikerer barnets vekt. Vi skal ikke innhente nye opplysninger om disse kvinnene eller barna deres i dette prosjektet.

Hver av studiene søkte først sine resp REK om tillatelse til å utlevere konkrete data til det Nye prosjektet, først som et subprosjekt av STORK Groruddalen. Deretter søkte vi om dette som et nytt prosjekt - som i første omgang danner grunnlaget for et PhD prosjekt: Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes.

Flere nye PhD eller forskningsprosjekter kan bli aktuelle senere.

 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

 • P477-annekj (GDM 4NK)

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 7 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Sletting: desember 2025

Prosjektleder

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Åse Ruth Eggemoen
 • Line Sletner (AHUS)
 • Elisabeth Qvigstad (OUS)
 • Marie-Cecilie Paasche-Roland (OUS)
 • Linda Reme Sagedal (Sørlandet sykeshus)
 • Ingvild Vistad (Sørlandet sykeshus)
 • Signe Stafne (NTNU)
 • Siv Mørkved (NTNU)
 • Nina Cecilie Øverby (Universitetet i Agder)
 • Lena Henriksen (OsloMet)
 • Anam Shakil Rai (Universitetet i Agder)
 • Are Hugo Pripp (Oslo Universitetssykehus)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart
Logg inn for å redigere prosjekter