GHB på legevakt

Bakgrunn: Gammahydroksybutyrat (GHB) gir alvorlige forgiftninger som krever akutt behandling på legevakt og sykehus. I tillegg blir det brukt som bedøvende middel ved planlagte seksuelle overgrep. Laboratorieanalyser vil hjelpe oss å vurdere om dagens kliniske diagnostikk er sikker nok, eventuelt være et supplement for å forbedre den. Kan forgiftningspasientene trygt behandles på legevakt eller trenger de innleggelse i sykehus? Ved påført rus vil prøvetaking på legevakt kunne identifisere stoffer som raskt går ut av kroppen. Praksis i dag er at pasienter blir henvist til private laboratorier påfølgende dag, hvilket forsinker diagnostikken og gjør at man går glipp av stoffer med kort halveringstid.

Målsetting: Prosjektet har to deler. Vi vil 1) Undersøke pasienter med mistanke om GHB-forgiftning ved å ta rusmiddelprøver i spytt og blod, samt kartlegge klinisk forløp og behandling i ambulanse, på legevakt og på sykehus for å finne prediktorer for når sykehusinnleggelse er nødvendig. 2) Ta rusmiddelprøver av pasienter som kommer til Legevakten med mistanke om påført rus for å se hvilke agens vi kan påvise.

Metode: Prospektiv studie. Prøvetaking av pasienter over 16 år hvor det er klinisk mistanke om GHB-forgiftning ved ankomst legevakt eller sykehus (OUS Ullevål, Lovisenberg og Diakonhjemmet) samt prøvetaking av pasienter over 16 år som kommer til Legevakten med mistanke om påført rus.

Nytteverdi Se om den kliniske diagnostikken er sikker nok og om flere pasienter kan håndteres på legevaktnivå. Undersøke om pasienter som mistenker seg påført rus har blitt det, og hva de har blitt påført. 

Samarbeid

 • Samarbeid med OUS
 • UiO er forskningsansvarlig
 • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja 8 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2028
 • Sletting: desember 2028

Andre godkjenninger7 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Odd Martin Vallersnes

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

 • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: januar 2018
 • Slutt: desember 2023