STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity

Formål: Å øke kunnskap som allmennleger trenger for å gi målrettet og kulturelt sensitiv informasjon i praksis og på helsestasjonen for å hjelpe barn og deres foreldre slik at barnet kan unngå overvekt og fedme.

Materiale og metode:

Artikkel 1: Kvalitativ artikkel om dialog med foreldre på helsestasjonen (publisert 2013)

Artikkel 2 og 3: Kvantitative artikler basert på unike data fra STORK G studien, en befolknings basert, multietnisk kohort undersøkelse av 823 gravide, far og deres barn.

Hoved utfall: Over- og undervekt (IOTF definisjoner; ISO-BMI>25 kg/m2 og ISO-BMI >19,5) ved 4-5 års alder. Endring i BMI fra fødsel til 1 år.

Statistisk analyser: Deskriptive analyser for å kartlegge vekstmønstre i de største etniske gruppene, deretter logistiske og lineære regresjonsmodeller samt flernivåanalyser.

Arbeidstitler for artikler

Artikkel 2: Prevalensen av over- og undervekt i en multietnisk kohort av førskolebarn er assosiert med etnisitet, prediktorer i tidlig livsfase og- relatert til foreldre.

Artikkel 3: Vekstmønstre i første leveår varierer med etnisk opprinnelse, men er modifisert av fødselsvekt, foreldrenes antropometri, amming, og sosioøkonomisk status.

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • p64

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mars 2014
  • Slutt: juni 2021