Håndtering av kvinner med ukomplisert urinveisinfeksjon i allmennpraksis

Målet med undersøkelsen er å vurdere om kvaliteten ved delegeringspraksis er god nok til å anbefale ved andre legevakter for kvinner med cystitt i alderen 16-55 år.

Delmål med studien vil være å vurdere med dyrkning om det i de to gruppene gis unødig mye antibiotika.

Det vil også bli gjort en diagnostisk studie med mål om å vurdere hvilke symptomer og funn som predikerer signifikant bakteruri. 

 

 

Hovedmålet med prosjektet er å evaluere om pasienter med ukomplisert cystitt ved delegeringspraksis får like godt utkomme som pasienter som får ordinær behandling hos leger. Prosjektet baseres på registrering av data fra Legevakten i Oslo.  Primært vil datainnsamlingen skje gjennom standardisert spørreskjema som gjennomgås av mottakssykepleier og pasient ved henvendelse til legevakt.  Det vil gjennom spørreskjema bli foretatt en seleksjon av aktuelle pasienter til deltagelse i studien.

Pasientene som oppfyller kriterier for prosjektdeltagelse og som samtykker til deltagelse vil bli randomisert til to grupper.  Den ene gruppen vil i alle tilfeller gå til legeundersøkelse, i den andre gruppen vil de pasientene som oppfyller kriterier behandles etter delegeringsskjema

Den andre delen omhandler en kontrollert studie av behandling med mecillinam mot cystitt forårsaket av ESBL hos kvinner

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Lindbæk

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2010
  • Slutt: april 2019