Helseeffekter av diabetes type 2 hos pasienter med høy risiko – betydning av multi-morbiditet, farmasøytisk behandling samt oppnådd risikofaktorkontroll.

Kan ikke laste opp - se protokoll.

Les mer om prosjektet

Samarbeid

 • Samarbeid med Noklus og Nordlandssykehuset HF
 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • ikketilgjengelig

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: juni 2021
 • Sletting: september 2035

Statens legemiddelverk - Ikke behov

Epidemiologisk, non-interventions studie

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Esben Selmer Buhl

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Nei

Tidsperiode

 • Start: februar 2020
 • Slutt: desember 2035