Helsepersonells arbeid med mennesker med prostitusjonserfaring - en intervjustudie

Dette studentprosjektet er tredelt. Første del handler om å beskrive eksisterende helsetjenestetilbud til mennesker som selger sex i Norge i dag.

Andre del vil på bakgrunn av dybdeintervjuer beskrive helsepersonells personlige erfaringer med å jobbe med denne pasientgruppen.

Tredje del fokuserer på hvordan helsepersonell best kan møte denne pasientgruppen.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Mette Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2019
  • Slutt: juni 2020
Logg inn for å redigere prosjekter