Helsesekretærens rolle ved tildeling av legekonsultasjon for luftveisinfeksjoner i allmennpraksis

Antibiotikaresistens er tett knyttet til antibiotikabruk. Luftveisinfeksjoner (LVI) er en vanlig årsak til at pasienter vil ha time hos fastlegen. De fleste LVI er selvbegrensende, og ofte trenger disse pasientene kun råd. Studier viser at lettere tilgjengelighet til lege gir økt antibiotikabruk ved LVI. Myndighetene ønsker lett tilgjengelighet til fastlegen, men lettere tilgjengelighet kan medføre økning i unødvendig antibiotikabruk. Helsesekretærene har en portvaktrolle til konsultasjon hos fastlege. I foreliggende studie vil vi undersøke i hvilken grad og på hvilken måte denne rollen utøves. Resultatene kan danne grunnlag for tiltak som kan bedre helsesekretærenes portvaktfunksjon på en trygg og ressursbesparende måte.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2019

Prosjektleder

Sigurd Høye

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: januar 2018
  • Slutt: desember 2019
Logg inn for å redigere prosjekter