Hvordan går det med barn som har langvarige abdominalsmerter og deres familier?

Forsker intervjuet for ca 3 år siden foreldre til 14 barn som hadde slitt med langvarige magesmerter uten eksplisitt forklaring. Dette er en oppfølgingsstudie. Hun ønsker å intervjue de samme foreldrene igjen for å høre hvordan det går med barnet og med familien.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Mette Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Anne K. Brodwall (Vestre Viken)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2019
  • Slutt: juni 2020
Logg inn for å redigere prosjekter