Intravenøs behandling i sykehjem

Intravenøsprosjektets hovedmål er å evaluere om sykehjemsbeboere som trenger intravenøs væske eller antibiotika kan behandles like godt eller bedre på sykehjemmet som på sykehus. Intervensjonen, et strukturert opplæringsprogram i intravenøs behandling av dehydrering og infeksjoner i sykehjem, ble gjennomført ved 30 av 34 sykehjem i Vestfold fylke fra november 2009 - desember 2011. Vi ser blant annet på om opplæringen kan føre til redusert antall innleggelser og liggedøgn i sykehus blant sykehjemsbeboere og om behandling med intravenøs væske eller antibiotika lokalt kan gi et like godt eller bedre pasientfor løp. Vi har også en stor studie på etiske aspekter ved livsforlengende behandling basert på fokusgruppeintervjuer med sykehjems- og sykehusleger.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Morten Lindbæk

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juli 2009
  • Slutt: juli 2017