STORK G: Jernmangel og anemi under svangerskap og barseltid i en multietnisk befolkning

Formål: 1) Kartlegge forekomst av og prediktorer for jernmangel, anemi og jernmangelanemi ved starten av svangerskapet i ulike etniske grupper 2) Kartlegge forekomst av og prediktorer for  jernmangel og anemi 3 måneder postpartum i ulike etniske grupper 3) Kartlegge helseutfall hos barn av gravide med jernmangel og anemi i ulike etniske grupper

Materiale og metode: Design og setting: Befolkningsbasert kohortundersøkelse av gravide som gikk til svangerskapskontroll ved helsestasjoner i bydelene Bjerke, Stovner og Grorud. Dataene ble samlet inn ved svangerskapsuke 14 og 28, ved fødsel og 3 måneder postpartum ( 2008 -2011). Fastlegene bidro aktivt til rekruttering av deltakere og i behandlingen av predefinerte kliniske tilstander. Materiale: 823 gravide (74% av inviterte), hvorav 59% er etniske minoriteter, ble inkludert. Utvalget synes representativt for de største etniske grupper. Et bredt datasett av høy kvalitet om en rekke helseutfall for mor og barn og eksposisjoner inneholder også data på anemi og jernstatus (Hb, MCV, ferritin, jern og jernmetning) fra svangerskapsuke 14 og 28 (n= 820 og n=765), samt 3 måneder postpartum for ca. 80% av deltakerne. I februar 2016 fikk vi tilgang til TfR fra inklusjon og postpartum i materiale fra biobanken som ansees som et bedre mål på jernmangel under svangerskapet Vi har data på lengde, vekt og kropps-sammensetning for 794 levendefødte barn. Hovedutfall for 3 planlagte artikler: Jernmangel og anemi blant gravide tidlig i svangerskapet og postpartum, fødselsvekt og andel «small for gestational age» (SGA) barn ved fødsel. Formelle styrke-beregninger viser overveldende styrke for forskjeller i jernmangel/anemi mellom etnisk vestlige og etniske minoritetskvinner på hovedutfall ved inklusjon og postpartum disse hovedgruppene. Vi har også tilstrekkelig styrke for å påvise forskjeller mellom etnisk norske/vestlige og de største minoritetsgruppene.   

Les mer om prosjektet

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: juni 2014