Jobbtrivsel blant nevrologer i Norge

Det har de senere årene blitt økt fokus på at leger er utsatt for jobbslitasje og generelt dårlig balanse mellom arbeid og fritid (såkalt work-life balance). Disse legene har økt risiko for utbrenthet, helseproblemer, depresjon og selvmord. I USA er nevrologi blant de spesialitetene der legene har klart mest tendens til utbrenthet, lite velvære og dårligst samspill jobb-fritid. I tillegg til de personlige
konsekvensene for den enkelte lege så er det også økt risiko for arbeidskonflikter, redusert effektivitet på arbeid, redusert kvalitet på arbeid og økt sannsynlighet for å gjøre medisinske feil hvis man er utbrent. Arbeidspress, manglende selvbestemmelse (autonomi) og manglende karrieremuligheter er
blant de vanligste rapporterte årsakene til stress og utbrenthet blant leger. Kvinnelige nevrologer, nevrologer som jobber utenfor sykehus og de som er midt i yrkeskarrieren ser ut til å være mest utsatt for utbrenthet. Ved å kartlegge slike risikofaktorer både i et arbeidsmiljø og hos det enkelte individ kan man potensielt forebygge både utbrenthet og medisinske feil. Det er også viktig å forstå mekanismer for karrierevalg slik at arbeidsplassen og utdanningssituasjonen i større grad kan tilrettelegge for både den enkelte lege og samfunnets behov.

Prosjektets formål 1. Kartlegge spesialister i nevrologi i Norge sin opplevelse av arbeidshverdagen, arbeidsbelastningen og tendens til utbrenthet. 2. Undersøke faktorer som kan påvirke valget av spesialitet og valg av subspesialisering blant nevrologer i Norge

Samarbeid

  • Samarbeid med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Prosjektleder

Espen Saxhaug Kristoffersen

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Bendik S Winsvold (Oslo universitetssykehus)
  • Kashif W Faiz (Akershus universitetssykehus)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Nei

Personopplysninger

  • Nei

Tidsperiode

  • Slutt: desember 2019
Logg inn for å redigere prosjekter