Kolsrehabilitering i kommunen

Prosjektet ønsker å kartlegge gjennomførbarheten av kolsrehabilitering i primærhelsetjenesten i to kommuner. Vi ønsker å prøve ut en standardisert modell for rehabilitering for norske forhold og evaluere ressursbruk både organisatorisk og økonomisk. I dag finnes det ikke noe standardisert tilbud om rehabilitering til kols pasienter i primærhelsetjenesten på tross av at det er god dokumentasjon for at dette er nyttig. Prosjektet retter seg mot fastlegen og pasienter med kols med for rehabilitering. Første del er en opplæringsmodul der fastlegene gis kunnskap om indikasjoner for rehabilitering. Andre del er selve rehabiliteringsprosjekt, et 8 ukers opplegg med trening to dager per uke og undervisning en gang per uke. Fysioterapeut, lege og sykepleier vil danne basisbemanning for prosjektet. Prosjektet tilpasses lokale forhold både med plassering og oppgavefordeling. Faktorer som påvirker implementering av modellen vil bli samlet inn, både fra fastleger, pasienter og kommunene. 

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

REK - Ja 3 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Jørund Straand

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Anders Østrem
  • (Avdeling for fysioterapi, HiOA)
  • (Avdeling for fysioterapi, HiOA)

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2016
  • Slutt: desember 2020