Langtidsoppfølging av MoRo -prosjektet

Etter helseundersøkelsen i Oslo i 2000 (HUBRO) ble det satt i gang en pragmatisk lav-intervensjons studie for å øke fysisk aktivitet i bydel Romsås i perioden 2000-2003, kalt MoRo - Mosjon på Romsås. Bydel Furuset var kontrollbydel. I 2003 hadde deltagerne på Romsås økt sin fysiske aktivtet og hadde en forbedret metabolsk profil i forhold til kontrollbydelen. I denne nye langtidsoppfølgingsstudien ønsker vi å se om disse gunstige effekten av intervensjonen har hatt en ved-varende effekt på forekomst av ikke-smittsomme sykdommene (NCD) og dødelighet. Vi ønsker å koble MoRO dataene med data fra helseregistrene (NPR, Reseptregisteret, Hjerte-karegisteret, Kreftregisteret) og andre registre (KUHR, SSB, FD trygd). MoRo var en samtykkebasert studie med 2950 deltagerne og deltagerne har samtykket til senere registeroppfølgingsstudier.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Kåre I. Birkeland
 • Hanne L. Gulseth (OUS)
 • Lars Bo Andersen (Høgskolen i Sogn og Fjordane)
 • Amund Riise (Høgskolen i Sogn og Fjordane)
 • Øyvind Hernæs (Institutt for samfunnsforskning)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: januar 2017
 • Slutt: desember 2026