Langtidsoppfølging av MoRo -prosjektet

Etter helseundersøkelsen i Oslo i 2000 (HUBRO) ble det satt i gang en pragmatisk lav-intervensjons studie for å øke fysisk aktivitet i bydel Romsås i perioden 2000-2003, kalt MoRo - Mosjon på Romsås. Bydel Furuset var kontrollbydel. I 2003 hadde deltagerne på Romsås økt sin fysiske aktivtet og hadde en forbedret metabolsk profil i forhold til kontrollbydelen. I denne nye langtidsoppfølgingsstudien ønsker vi å se om disse gunstige effekten av intervensjonen har hatt en ved-varende effekt på forekomst av ikke-smittsomme sykdommene (NCD) og dødelighet. Vi ønsker å koble MoRO dataene med data fra helseregistrene (NPR, Reseptregisteret, Hjerte-karegisteret, Kreftregisteret) og andre registre (KUHR, SSB, FD trygd). MoRo var en samtykkebasert studie med 2950 deltagerne og deltagerne har samtykket til senere registeroppfølgingsstudier.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 2 filer

Prosjektleder

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Kåre I. Birkeland
 • Hanne L. Gulseth (OUS)
 • Lars Bo Andersen (Høgskolen i Sogn og Fjordane)
 • Amund Riise (Høgskolen i Sogn og Fjordane)
 • Øyvind Hernæs (Institutt for samfunnsforskning)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: januar 2017
 • Slutt: desember 2026
Logg inn for å redigere prosjekter