LEGENS MESTRING I ARBEIDET MED SYKMELDING HOS PASIENTER MED SUBJEKTIVE OG SAMMENSATTE LIDELSER

I dette prosjektet vil vi studere nytten som fastleger opplever ved å ta i bruk et nytt samtaleverktøy som er utviklet til dette prosjektet. Samtaleverktøyet skal hjelpe legen til en strukturert samtale med pasienter som opplever funksjonssvikt som følge av uspesifikke helseplager, dvs plager og symptomer som ikke lar seg forklare gjennom objektive funn eller vanlige kliniske undersøkelser. Vi vil invitere legene til å delta i en fokusgruppestudie om deres erfaringer med verktøyet. Pasientene bes om å svare på et enkelt spørreskjema om sine erfaringer med verktøyet, og legene bes opplyse om pasientenes kjønn, alder, medikamentliste og registrerte diagnoser. Legene skal ikke oppgi informasjon som kan identifisere pasientene, og pasientenes identitet skal ikke være kjent for forskerne. I tillegg ber vi en pasient per lege (ialt 9 fastleger, og 9 pasienter) om å gjøre videoopptak av en konsultasjon. Disse vil bli analysert på tema og utfall av samtalene.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Erik Lønnmark Werner

Ansvarlig enhet

Institutt for helse og samfunn

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: desember 2020
  • Slutt: mars 2021