Leger i spesialisering i nevrologi sin erfaring og håndtering av hodepine

Kartlegge kunnskap, erfaring og holdninger til håndtering av pasienter med hodepine blant leger under spesialisering i nevrologi (spørreskjemaprosjektet) 2. Gjennom fokusgruppeintervjuer kartlegge, diskutere og reflektere over leger under spesialisering i nevrologi sin kunnskap, erfaring og holdning til håndtering av pasienter med hodepine 3. Med utgangspunkt i punkt 1 og 2 (mixed model), identifisere muligheter og barrierer for en fremtidig solid og kunnskapsbasert hodepineutdanning av leger under spesialisering i nevrologi slik at pasientene kan møte påregnelig god kvalitet til enhver tid

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2017
 • Sletting: juni 2028

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2017
 • Sletting: desember 2028

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Espen Saxhaug Kristoffersen

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Bendik S. Winsvold (Oslo universitetssykehus)
 • Kashif Faiz (Akershus universitetssykehus)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Start: januar 2016
 • Slutt: desember 2017