Legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved luftveisinfeksjoner på legevakt – en kvalitativ studie.

Legevaktens tilbud er ment for de som er for syke til at de kan vente til fastlegekontoret åpner neste virkedag. Ved interkommunale legevakter er det mest vanlig at pasienter ringer til legevakten (i motsetning til direkte oppmøte), og at en sykepleier først vurderer tilstanden over telefon. Denne hastegradsvurderingen avgjør om innringeren kan klare seg med et råd, vente til fastlegekontoret åpner eller må konsultere en lege på legevakten umiddelbart eller innenfor et gitt tidsintervall. Dette har igjen stor betydning for hvor travelt det blir for legen(e) på vakt. Vi har tidligere vist at det er sammenheng mellom travelhet på vakt og antibiotikaforskrivning ved interkommunal legevakt.

Hvordan hastegradsvurdering på legevakt fungerer ved milde til moderate luftveisinfeksjoner er i liten grad undersøkt. Vi vil derfor gjennomføre en kvalitativ studie blant legevaktsykepleiere som hastegradsvurderer over telefon. Gjennom 4 fokusgruppeintervjuer vil vi særlig utforske sykepleieres opplevelse av portvaktfunksjonen ved luftveisinfeksjoner på legevakt, og sykepleieres beskrivelse av prosessen der pasienter med milde til moderate luftveisinfeksjoner tildeles legevaktkonsultasjon.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2023

REK - Ikke behov 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Kvalitetsprosjekt. Se REK-vedtak.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Sigurd Høye

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: juni 2018
  • Slutt: desember 2023