Masseforgiftningshendelse kullos 30.08.2020

Natt til søndag 30. august 2020 inntraff en masseforgiftningshendelse med kullos (karbonmonoksid) i Oslo, i forbindelse med et ulovlig arrangement i et avstengt bunkersanlegg på St. Hanshaugen. Arrangementet har i media vært omtalt som Grottefesten. Kullosen kom fra to uventilerte dieselaggregat i bunkersanlegget. 

I et samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling og CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus, Giftinformasjonssentralen og Ambulansetjenesten i Oslo og Akershus, vil Allmennlegevakten og Legevakt Aker kartlegge masseforgiftningshendelsen 30. august 2020. Legevaktdelen av prosjektet er vitenskapelig forankret ved Avdeling for allmennmedisin, UiO.

Vi vil beskrive hendelsen, pasientene og helsevesenets respons, med tanke på å styrke helsevesenets evne til å møte lignende hendelser senere.

Samarbeid

 • Samarbeid med Oslo universitetssykehus og Oslo kommune

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Odd Martin Vallersnes

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Marius Andre Hybbestad Skow
 • Tobias Ore (Oslo kommune)
 • Sumit Dhir (Oslo kommune)
 • Joachim Hofgaard Vaage (Oslo kommune)
 • Emilie Hemma (Oslo universitetssykehus)
 • Fridtjof Heyerdahl (Oslo universitetssykehus)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Nei

Personopplysninger

 • Nei

Tidsperiode

 • Start: september 2020
 • Slutt: september 2022