Modifiable determinants of childhood obestity

STORK Groruddalens ledelse er invitert som samarbeidspartnere i et nytt prosjekt som setter søkelyset på prediktorer for barns vektutvikling i ulike faser med mål om å identifisere modifiserbare faktorer for fedmeutvikling hos barn. Initiativet og prosjektleder for dette prosjektet er ass prof Edmond Shenassa, Maternal & Child Health Program; & Department of Epidemiology & Biostatistics, Universitetet i Maryland, USA. Hovedformålet for prosjektet er å studere betydningen av mors vektoppgang i svangerskapet, amme-praksis og eksponering for tobakk-metabolitter gjennom brystmelk, på barns vektutvikling etter fødsel, spesielt i spedbarnsalder, se protokoll. Både samlede og synergistiske effekter av eksposisjoner i forhold til utfall vil bli studert. Prosjektet vil bruke individuelle data fra flere prospektive mor-barn kohorter fra USA og Europa. Fra før har to europeiske og to amerikanske kohorter sagt seg villige til å delta med data og flere andre studier enn STORK G er kontaktet. Planer for data-analyser er omtalt i protokollen. Arbeidet med  analyser basert på data fra noen av kohortene har allerede begynt.

Line Sletner vil være hovedsamarbeidspartner fra STORK Groruddalen

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Prosjektleder

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Edmond D. Shenassa (School of Public Health, University of Maryland, US)
  • Line Sletner (AHUS)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2017
  • Slutt: desember 2030
Logg inn for å redigere prosjekter