Modifiable determinants of childhood obestity

STORK Groruddalens ledelse er invitert som samarbeidspartnere i et nytt prosjekt som setter søkelyset på prediktorer for barns vektutvikling i ulike faser med mål om å identifisere modifiserbare faktorer for fedmeutvikling hos barn. Initiativet og prosjektleder for dette prosjektet er ass prof Edmond Shenassa, Maternal & Child Health Program; & Department of Epidemiology & Biostatistics, Universitetet i Maryland, USA. Hovedformålet for prosjektet er å studere betydningen av mors vektoppgang i svangerskapet, amme-praksis og eksponering for tobakk-metabolitter gjennom brystmelk, på barns vektutvikling etter fødsel, spesielt i spedbarnsalder, se protokoll. Både samlede og synergistiske effekter av eksposisjoner i forhold til utfall vil bli studert. Prosjektet vil bruke individuelle data fra flere prospektive mor-barn kohorter fra USA og Europa. Fra før har to europeiske og to amerikanske kohorter sagt seg villige til å delta med data og flere andre studier enn STORK G er kontaktet. Planer for data-analyser er omtalt i protokollen. Arbeidet med  analyser basert på data fra noen av kohortene har allerede begynt.

Line Sletner vil være hovedsamarbeidspartner fra STORK Groruddalen

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Edmond D. Shenassa (School of Public Health, University of Maryland, US)
  • Line Sletner (AHUS)

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: oktober 2017
  • Slutt: desember 2030