Motion på Romsås, Aktiv Transport Studien

Prosjektgruppen ønsker å undersøke effekten av sykling som aktiv transport på ulike livsstilssykdommer i en befolkning med lav sosioøkonomisk status. Studien vil benytte data fra Helseundersøkelsen i bydelene Romsås og Furuset i Oslo (MoRo) i år 2000 og 2003. MoRo har detaljert informasjon om fysisk aktivitetsvaner samt livsstilsykdommer og deres risikofaktorer om 2950 deltagere.

Samarbeid

 • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

 • Ja

Biobank

 • Nei

Godkjenninger

REK - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Andre godkjenninger1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Anne Karen Jenum

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • Kåre I. Birkeland
 • Amund Riiser (Høgskulen i Sogn og Fjordane)
 • Lars Bo Andersen (Høgskulen i Sogn og Fjordane)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ikke besvart

Tidsperiode

 • Start: januar 2017
 • Slutt: desember 2020