Ny behandling ved migrene

Migrene er en episodisk hjernesykdom og ifølge sykdomsbyrdeprosjektet Global Burden of Disease blant de vanligste årsakene til funksjonsnedsettelse. Lidelsene påvirker i stor grad pasientene, pårørende og samfunnet. De medikamentelle forebyggende behandlingene har en betydelig andel av non-respondere. I tillegg er det svært mange pasienter som slutter på grunn av uholdbare bivirkninger. Det har gjennom mange år vært forsket på ulike nye anfalls- og forebyggende medikamenter for migrenepasienter uten at dette har gitt noen store gjennombrudd inntil nylig. Nye mer spesifikke medisiner er nå utviklet og godkjent (både i Norge, Europa og USA). Disse nye medisinene tar utgangspunkt i et nytt angrepspunkt, nemlig CGRP (Calcitonin Gene-Related Peptide). CGRP er involvert i smertesignaleringen ved migreneanfall og det er nå utviklet antistoffer mot CGRP i behandlingsøyemed som har vist seg effektive i både episodisk og kronisk migrene i de første dobbel-blindede randomiserte placebo-kontrollerte studiene. Foreløpig er det kun industrisponsede studier som er publisert. Disse har en forholdsvis kort dobbelt blindet oppfølgingstid på 3 måneder, Hovedformålet med denne studien er å kartlegge langtidseffektene av de nye CGRP antistioffene på migrene, hodepine, ledsagende symptomer, livskvalitet, sykefravær og de samfunnsmessige konsekvensene av den nye behandlingsformen. I tillegg vil vi kartlegge eventuelle bivirkninger. Dette er en observasjonsstudie der man ønsker å følge disse pasientene over lang tid for å gjøre en legemiddelfirmauavhengig studie med «real-life» data.

Samarbeid

 • Samarbeid med Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus, St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Haukeland universitetssykehus, Nordlandssykehuset i Bodø, Universitetssykehuset Nord-Norge og Danish Headache Centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen, DK
 • UiO er forskningsansvarlig
 • UiO har behandlingsansvar for personopplysninger

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

 • Ja

Biobank

 • Lagret: Oslo universitetssykehus
 • Ansvarlig: John-Anker Zwart (Oslo universitetssykehus)

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja 2 filer

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

 • Anonymisering: desember 2024
 • Sletting: desember 2029

Prosjektleder

Espen Saxhaug Kristoffersen

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

 • John-Anker Zwart
 • Kjersti Grøtta Vetvik (Akershus universitetssykehus)
 • Bendik Slagsvold Winsvold (Oslo universitetssykehus)
 • Jakob Møller Hansen (Danish Headache Centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen, DK)
 • Marte-Helene Bjørk (Haukeland universitetssykehus)
 • Karl Bjørnar Alstadhaug (Nordlandssykehuset i Bodø)
 • Kai Ivar Muller (Universitetssykehuset Nord-Norge)
 • Knut Hagen (St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim)
 • Erling Tronvik (St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim)

Prosjekttype

 • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

 • Ja

Personopplysninger

 • Ja

Tidsperiode

 • Slutt: desember 2024
Logg inn for å redigere prosjekter