Omlegging av fastlegetjenesten i en beredskapssituasjon – belyst ved utbrudd av Covid-19 i Sel kommune

Studien skal se nærmere på omlegging av fastlegetjenesten i en beredskapssituasjon, med utgangspunkt i urfordingene ved Covid-19 utbruddet i 2020. Formålet er å belyse:

1. Fastlegenes rolle som et viktig ledd i helseberedskapen og hvordan fastlegene kan ivareta sine fastlegefunksjoner samtidig som de inngår i beredskapsarbeidet.

2. Faktorer som underletter og hindrer både helseberedskapsarbeidet og de øvrige fastlegefunksjonene.

3. Hvordan helseberedskapen også avhenger av andre kommunale tjenester for å fungere optimalt. 

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Nei
  • Begrunnelse: Intervjudata, lagres hos forsker

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja

Dokument ikke lastet opp

REK - Ikke behov 2 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Det blir ikke registert personidentifiserbare data.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Mette Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: mars 2020
  • Slutt: februar 2021