OUT-ACS: One-hoUr Troponin in a low-prevalence population of Acute Coronary Syndrome

Bakgrunn: Legevaktene i Norge spiller en sentral rolle som portvokter til spesialisthelsetjenestene. Mange pasienter oppsøker Legevakten i Oslo med brystsmerter. Pasientene som ikke innlegges direkte på sykehus, kan i dag observeres ved Legevaktens observasjonspost for «obs cor», som innebærer troponinundersøkelser og nytt EKG for å utelukke hjerteinfarkt.

Målsetting: Vurdere muligheten for raskere avklaring av pasienter med uspesifikke brystsmerter i primærhelsetjenesten ved å ta i bruk en ny metode for raskere tolkning av endringer i troponin-T. Det kan i dag ta inntil 10 timer før reell avklaring på Legevakten i Oslo. Videre vil vi undersøke hvor mange av «obs cor»-pasientene som sendes hjem som gjennomgår et hjerteinfarkt innen tre måneder, samt hvor mange av dem som innlegges på sykehus som har akutt hjerteinfarkt. EKG-ene tatt i studien vil i tillegg bli tolket av en kardiolog for å evaluere om man på legevakt fanger opp et begynnende hjerteinfarkt i tidlig fase på EKG.

Metode: En diagnostisk og prospektiv, kvantitativ kohortstudie med hovedmål å evaluere bruken av en ny og raskere metode for tolkning av troponin-T i primærhelsetjenesten.

Nytteverdi: Raskere avklaring vil medføre tidligere behandling av pasienter med akutt hjerteinfarkt. Det vil samtidig redusere tid med bekymring i påvente av prøvesvar. I tillegg vil det gi bedre drift av Observasjonsposten med økt kapasitet for andre pasientgrupper prehospitalt. Ved å gjøre denne avklaringen i primærhelsetjenesten, kan man avlaste sykehusene for unødvendige innleggelser og slik bedre samhandlingen. Dersom metoden kan brukes prehospitalt, kan det bli aktuelt å ta den i bruk også ved andre sykestuer og kommunale akutte døgnenheter rundt om i landet, noe som særlig kan være nyttig i distriktene hvor det er lang avstand til sykehus. 

Samarbeid

  • Samarbeid med OUS
  • Samarbeidsinstitusjon er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja

Godkjent av: Jørund Straand

REK - Ja 4 filer

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Odd Martin Vallersnes

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: november 2016
  • Slutt: august 2022