Patients' versus doctors' experiences and expectations - A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective

Samarbeid

  • UiO er forskningsansvarlig

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

NSD - Ikke behov

Ut fra sjekkliste på NSDs nettsider er prosjektet ikke registreringspliktig.

REK - Ikke behov

REK vurderte prosjektet som ikke godkjenningspliktig.

Prosjektleder

Elin Olaug Rosvold

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

Prosjekttype

  • Ph.d.-prosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2015
  • Slutt: desember 2019
Logg inn for å redigere prosjekter