Point-of-care ultrasound in Norwegian general practice - use, benefit and level of quality

Formål

Formålet med studien er å kartlegge bruken av ultralyd i norsk allmennmedisin. Vi har mulighet å kartlegge de ultralydundersøkelsene det per i dag er refusjon for.

Hvor mye brukes diagnostisk ultralyd i norsk allmennpraksis, sett på bakgrunn av de foreliggende takstene? Vi ønsker å se på utviklingen fra takstene kom og fram til i dag. Vi ønsker å kartlegge hyppighet av de enkelte undersøkelsene, innbyrdes, per lege, samt eventuelle geografiske variasjoner.

Datamateriale

Kuhr - data, dvs HELFO-data fra fastlegers takstoppgjør. Vi vil ikke inkludere data fra legevakt.

Vi håper å kunne gå videre med prosjektet som et PhD-prosjekt fra 2019. Vi vil da gå nærmere inn på den kliniske nytten man har av håndholdt utralyd i allmennpraksis.

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder

Mette Brekke

Ansvarlig enhet

Avdeling for allmennmedisin

Forskere

  • Hans-Christian Myklestul

Prosjekttype

  • Forskerprosjekt

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: april 2018
  • Slutt: desember 2019
Logg inn for å redigere prosjekter